Välkommen till kursen Design och konstruktion av grafiska gränssnitt

Kurshemsida 2016

Detta är en gammal kurshemsida, gå till kurshemsida för 2016.

Missad övning

De som inte kunnat närvara vid övning 5 kontakta mig via mail, peter.borjesson[ ]ait.gu.se för att få en kompletteringsuppgift.

Gästföreläsningen

Slides från dagens gästföreläsning finns nu under filsamlingen till höger och som länkar i schemat. I slutet av del2 har Thommy samlat en länklista till de filmer som visades idag plus några till.

Projektdemo

Nu kan ni boka tid för projektdemo den 13 mars i Doodle i länkarna nedanför.
Under projektdemon kommer vi att titta på och bedöma funktioner ni implementerat i er applikation. De grundläggande kraven på funktionalitet finns i projektbeskrivningen tillsammans med exempel på annan extra funktionalitet. Vi kommer inte att betygsätta design eller utseende under projektdemon.

Det finns tre olika salar att välja mellan:
Projektdemo i 5205
Projektdemo i 5209
Projektdemo i 5211

Projektredovisningar

Projektredovisningarna kommer att ske i halvklass på torsdag den 12 mars enligt följande:
HC1 - udda grupper
HC3 - jämna grupper

Varje grupp kommer att få 10 minuter inklusive diskussion och eventuella frågor. En bra uppdelning är 5 minuter för att presentera ert projekt och 5 minuter att diskutera med klassen. Visa ert program, beskriv designprocessen kort, hur ni kom fram till era designbeslut, extra funktionalitet som ni har implementerat och annat som ni anser av värde eller är intressant.

Grupperna som vill redovisa först får gärna göra det; det bestämmer vi när vi väl är där. Annars redovisar vi efter gruppnummer. Observera att närvaro är obligatorisk under hela redovisningen

Rapportens längd

Vi har fått många frågor om rapportens längd, och detta gäller:

Rapportens maxlängd är 12 sidor text, rekommenderad längd är någonstans mellan 8 - 12 sidor text. Till detta räknas inte försättsblad, innehållsförteckning, appendix, figurer och bilder m.m. Det innebär att ni kan ha hur mycket bilder som helst. En riktlinje för er hellre räknar orda är att man kan tänka sig att en sida innehåller 500-600 ord.

Boka projektmöten

Nu finns länkarna uppe för att boka tid för de tre obligatoriska projektmötena. Bokning sker via Doodle, där ni väljer 1 ledig tid per tillfälle. Notera också att ni ska gå till samma handedare vid varje tillfälle.
Länkarna finns direkt under schemasidan. Länkar för att boka projektdemon kommer att komma senare.

OBS! Handledningstillfälle 2 för de grupper som väljer Olof, sker på eftermiddagen, torsdag 26/2

Projekthandledning

Under de veckor som projektet går kommer det att finnas både projekthandledning och projektmöten i schemat.

- Projekthandledning sker oftast i labbsalen 3507, men ibland i grupprum 5205. Projekthandledning innebär att man kan ställa frågor om allt gällande projektet, från skisser, pappersprototypen och implementering.
- Projektmöten är obligatoriska möten med er projekthandledare och dessa kommer att bokas via Doodle (länkar kommer senare)

Under denna och nästa vecka bör ni se arbetsgången ungefär så här:
- Innan och under övning 3 så skapar ni skisser av iMat och diskuterar era olika lösningar tillsammans samt ser till att få feedback av övningshandledarna på era skisser.
- Mellan övning 3 och övning 4 veckan efter, måste ni skapa era pappersprototyper som ska testas under övning 4. Ni bör ävan fortsätt göra skisser över de delar ni inte hunnit med under övning 3. De grupper som vill ha mer feedback på sina skisser, har frågor eller vill låna material till sina pappersprototyper är välkomna på projekthandledning på fredag 13/2, mellan 9.00 och 11.45 i grupprum 5205. Det går även att komma och hämta material efter övningen eller under labbtillället på onsdag.
- Efter övning 4 finns ett projekthandledningstillfälle på eftermiddagen i grupprum 5207 och på fredag den 20/2 har ni ert första projektmöte med handledare.

Läsanvisningar

Läsanvisningar har blivit uppdaterade så att de stämmer med About Face 4th Edition.
Kapitel 23 fanns från början med i enbart "att göra per vecka" listan men har nu lagts till.

Projektgrupper och uppstart

Nu är projektgrupperna klara och finns tillgängliga på Pingpong. Projektintro hålls under föreläsningen torsdag 5/2. Ta kontakt med din grupp så tidigt som möjligt och håll ett inledande möte där ni diskuterar genomförandet av projektet och era roller i gruppen. Skicka sedan in en kort beskrivning av detta till Peter på peter.borjesson@ait.gu.se senast tisdag 10/2. Se även projektsidan som nu innehåller information om projektet.

Labb 2, extra redovisningstillfälle

När det gäller redovisning av labb2 så har vi bestämt att ge ett extra tillfälle för redovisning av labb2 för labbhandledare på onsdag den 11/2 13.15 - 15.00 i labbsalen. Detta för att säkerställa att alla kan redovisa sin labb. Notera dock att deadlinen för inlämning inte är påverkad, ni måste lämna in er kod i pingpong på fredag 6/2 innan deadline 23:55, men kan alltså redovisa den senare för labbhandledare. Skulle ni få retur på den kommer det gå att komplettera senare.

Problem med labb 2

Hej!

Det kan uppstå problem med lab 2 om man kör det under java 8. Lösningen är att ändra till JDK7.

1. Finns inte JDK 1.7 installerat på datorn måste detta laddas ner och sedan läggas till under project properties -> libraries -> manage platforms -> add platform -> java standard edition. Välj sedan next. Lokalisera och navigera in i mappen JDK 1.7 -> contents -> home. Välj sedan next och sedan finish.

2. Sedan ändrar man till JDK 1.7 under project properties -> libraries -> java platform till JDK 1.7

Kursböcker och annat

1. Både Tidwell och Cooper finns som e-böcker på Chalmers bibliotek
Online version Designing Interfaces
Online version About Face 3
Använd CID eller bibliotekets lånekort för att logga in.

2. Saknar du en labbpartner och inte känner någon så skicka ett email till oss så får vi försöka hitta en.

Välkommen!

Kursen börjar måndag 19 januari, kl 13.15 i sal HA4